Industrienyheder

Analyse af årsagerne til afskalning af sandstøbte aluminiumstøbninger

2021-09-03
Analyse af årsagerne til afskalning af sandstøbningaluminiumstøbninger:

(1) Den lokale overfladens kompakthed er ikke god, og den delvise afskalning skyldes, at det kompakte lag svigter under påvirkning af ekstern kraft på grund af utilstrækkelig overfladekompakthed eller dårlig indretning af det lokale trykstøbning.

(2) Den mikroskopiske morfologi af kuldebarrieren. Den koldbarrieres mikroskopiske morfologi refererer til den diskontinuerlige eller ujævne fyldning af metalvæsken på grund af trykændringen under trykstøbningen. Når temperaturen på den lokale skimmel er lav, rammer en lille mængde væske, der kommer ind i hulrummet, formvæggen og størkner til et hudlag. Hudlaget vil hurtigt blive formet til et tyndt metallag af vanddamp og olierøg, og derefter vil det indtrængende flydende metal blive dækket og størknet på overfladen. Derefter dannes laggrænsefladen. På grund af fænomenet med dette lags grænseflade er bindingsstyrken med matrixen lav, og overfladelaget er let at skrælle af og skrælle under påvirkning af afformningsspænding, gasudvidelse kraft og ydre kræfter såsom høj temperatur, skud peening og højt tryk.

(3) Der er mikroporer under huden, og delvis afskalning er resultatet af frigivelse af subkutane luftskrumpeporer under påvirkning af ekstern kraft.